Meer dan een tijdsregistratiesysteem

Breng je winstmarges per project in kaart door je werkuren te registreren.

Complete berekening

Nacalculatie registreert de werkelijk gepresteerde uren.

Automatisch factureren

Win tijd door automatisch te factureren.

app archi

Rapporten samenstellen

Krijg meer inzicht door de verschillende rapporten die je data grafisch voorstellen.

Uren

Bekijk de kost van de gepresteerde uren en optimaliseer je rentabiliteit.

Loonstaten

Vanuit de nacalculatie trek je periodiek loonstaten per werknemer. Handig voor het sociaal bureau, bijvoorbeeld.

Vergelijking

Bekijk je effectieve kosten ten opzichte van de geraamde kosten in een duidelijk overzicht.

Grafisch overzicht

Alle data kunnen grafisch voorgesteld worden. Globaal, per job of per post. De keuze is aan jou.

Analyse 2

Regiewerken

Registratie en facturatie

Alle gegevens op 1 plek

Haal je gegevens uit de uurbibliotheek.

Automatisch factureren

Win tijd door automatisch te factureren.

Toewijzen aankoopfacturen

Wijs de aankoopfacturen van onderaannemers en leveranciers geheel of gedeeltelijk toe aan het juiste kostenplaatje.

nacalculatie-archi-nl