Meer dan een tijdsregistratiesysteem

Breng je winstmarges per project in kaart door je werkuren, materiaalkosten en draaiuren te registreren.

Complete berekening

Nacalculatie registreert de werkelijk gepresteerde uren, de verbruikte materialen en de draaiuren van de machines.

Alle gegevens op 1 plek

Haal je gegevens uit de materialen-, machine- of uurkostenbibliotheek.

Toewijzen aankoopfacturen

Wijs de aankoopfacturen van onderaannemers en leveranciers geheel of gedeeltelijk toe aan het juiste kostenplaatje.

Automatisch factureren

Win tijd door automatisch te factureren.

mobile time

Rapporten samenstellen

Krijg meer inzicht door de verschillende rapporten die je data grafisch voorstellen.

Uren

Bekijk de kost van de gepresteerde uren en verbruikte materialen in een rapport en optimaliseer je rentabiliteit.

Loonstaten

Vanuit de nacalculatie trek je periodiek loonstaten per werknemer. Handig voor het sociaal bureau, bijvoorbeeld.

Vergelijking

Bekijk je effectieve kosten ten opzichte van de geraamde kosten in een duidelijk overzicht.

Grafisch overzicht

Alle data kunnen grafisch voorgesteld worden. Globaal, per job of per post. De keuze is aan jou.

Regiewerken

Registratie en facturatie

Uren, artikelen en machines

Registreer uren, machines en artikelen vanuit werkbonnen of de time module.

Factureer

Factureer regiewerken of meerwerken in één klik.

OVERZICHT

Hou het overzicht op de nog te factureren regiewerken.

GRAFISCH OVERZICHT

Alle data kunnen grafisch voorgesteld worden. Globaal, per job of per post. De keuze is aan jou.

nacalculatie