Back to overview

Exact Online

Koppel verkoop- en aankoopfacturen met Exact Online via Billit of enkel verkoopfacturen via Codabox.
Ook via Sofatech is het mogelijk om Bouwsoft met Exact Online te koppelen.

Billit
Via Billit synchroniseer je enerzijds alle aankoopfacturen en leveranciers uit jouw boekhoudsoftware met Bouwsoft en anderzijds koppel je de verkoopfacturen uit bouwsoft met jouw boekhoudpakket. Lees hier meer over de koppeling met Billit.

Codabox
Codabox is een online portaal die de schakel vormt tussen Bouwsoft en jouw boekhoudpakket. Op die manier synchroniseer je heel eenvoudig je verkoopfacturen uit Bouwsoft met de boekhouding. Lees hier meer over de koppeling met Codabox.

Sofatech
Dankzij de automatische koppeling tussen Bouwsoft en Exact Online via Sofatech, worden uw verkoop- en aankoopfacturen, klanten- en leveranciersgegevens en projecten automatisch gesynchroniseerd. Lees hier meer over de koppeling met Sofatech.